Şoseaua de Centură 5-6
Chiajna, Ilfov

+(40) 374 134 700
office@augsburg.ro

Luni - Vineri 9.00 - 18.00
Sambata 9.00 - 13.00, Duminica Inchis

POLITICA DE CONFIDENȚIALITATE

Ultima actualizare: 30 aprilie 2024

1.      DATELE DE IDENTIFICARE ȘI DE CONTACT ALE OPERATORULUI

Noi, AUGSBURG INTERNAŢIONALIMPEX S.R.L, cu sediul în Bucureşti, sector 2, strada Nicolae Apostol nr. 2-4, e-mail: office@augsburg.ro, telefon  +(40) 374 134 700, în calitate de operator de date (la care se face referire în continuare prin „Operatorul”, „noi”, „nouă”, „al nostru”) ne angajăm să protejăm datele dumneavoastră cu caracter personal și să fim transparenți în ceea ce privește modul în care sunt prelucrate datele dumneavoastră cu caracter personal.

2.      SCOPUL POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Scopul acestei politici de confidențialitate este de a vă informa cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs. personale, în special cu privire la:

 • Scopurile în care putem prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal și temeiul juridic în baza căruia putem face acest lucru;
 • Categoriile de date cu caracter personal pe care le putem prelucra și sursele acestora;
 • Perioada de păstrare;
 • Destinatarii sau categoriile de destinatari cărora le putem dezvălui datele dvs. cu caracter personal și transferurile în afara Spațiului Economic European;
 • Drepturile dumneavoastră în calitate de persoană vizată și modul în care vă puteți exercita aceste drepturi.

Informațiile descrise în această politică se referă atât la interacțiunea dvs. cu acest site web (denumit în continuare „Site-ul web”), cât și la alte interacțiuni pe care le avem sau le putem avea cu dvs., independent de utilizarea de către dvs. a Site-ului web. Prin urmare, această politică este structurată prin referire la tipul de relație sau interacțiune pe care o aveți cu noi. Acest lucru înseamnă că nu toate scopurile de prelucrare și detaliile acestor scopuri vor fi relevante pentru dumneavoastră.

În cazul în care vă furnizăm o notificare de confidențialitate specifică sau un document similar în legătură cu o anumită interacțiune cu dumneavoastră, informațiile din acel document ar trebui să prevaleze

 

 

3.      DACĂ SUNTEȚI CLIENT SAU POTENȚIAL CLIENT (PERSOANĂ FIZICĂ)

Scop Temei juridic Categorii de date cu caracter personal și surse
Negocierea termenilor relației cu dumneavoastră și încheierea unui contract cu dumneavoastră. Prelucrarea este necesară pentru îndeplinirea contractului încheiat cu dumneavoastră sau pentru a lua măsuri la cererea dumneavoastră înainte de încheierea contractului. ·           Date de identificare și de contact: numele, prenumele, adresa, adresa de livrare, adresa de e-mail, numărul de telefon, codul/numărul de identificare internă, numele de utilizator, semnătura.

·           Date demografice: vârsta dumneavoastră, sexul.

·           Date financiare și de plată: contul dvs. bancar, datele necesare pentru procesarea plăților și prevenirea fraudelor, numerele cardurilor de credit/debit și alte informații de facturare aferente.

·           Achiziționarea/interesul pentru bunurile/serviciile noastre: bunurile/serviciile despre care solicitați informații/pe care le achiziționați, informațiile furnizate pe parcursul relației contractuale cu dvs., preferințele dvs. de a primi informații de marketing din partea noastră, feedbackul privind satisfacția.

·           Alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct.

 

Unele dintre categoriile de date cu caracter personal de mai sus pot fi colectate din alte surse decât direct de la dumneavoastră: furnizorii noștri de servicii, alte companii din același grup, parteneri de afaceri și surse disponibile public, surse furnizate de instrumente de căutare. Unele dintre categoriile de date cu caracter personal de mai sus pot fi, de asemenea, deduse/derivate de către noi din datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră/din alte surse.

Furnizarea bunurilor/serviciilor pe care le solicitați și gestionarea aspectelor relației noastre contractuale, comunicarea cu dvs. în legătură cu toate aspectele legate de bunurile/serviciile care vă interesează/pe care le-ați achiziționat, furnizarea de informații privind prețurile, livrarea bunurilor/serviciilor achiziționate, emiterea de facturi.
Gestionarea contului (conturilor) online și primirea de notificări tehnice și alte mesaje administrative.
Respectarea obligațiilor noastre legale. Aceasta include obligații legale în domeniul fiscal, contabilității, arhivării și protecției datelor. Prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală la care suntem supuși.
Gestionarea și îmbunătățirea operațiunilor noastre de afaceri, crearea, gestionarea și întreținerea bazelor de date pentru managementul relațiilor cu clienții. Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor noastre legitime, care constă în buna desfășurare a relației contractuale cu dumneavoastră și a activității noastre.
Menținerea înregistrărilor privind activitățile comerciale, întocmirea bugetului, gestionarea, raportarea financiară și internă, precum și detectarea, prevenirea și reacția la fraude reale sau potențiale, activități ilegale sau încălcări ale proprietății intelectuale.
Înțelegerea modului în care utilizați serviciile noastre, prin generarea și analizarea de statistici. Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor noastre legitime legate de marketing.

Ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră atunci când acesta este cerut de lege.

 

 

Evaluarea eficienței evenimentelor noastre, a campaniilor de marketing.
Efectuarea de studii/cercetări de piață.
Trimiterea de buletine informative și alte comunicări de marketing.

4.     DACĂ SUNTEȚI REPREZENTANT, PERSOANĂ DE CONTACT SAU ANGAJAT AL UNUI CLIENT SAU POTENȚIAL CLIENT/PARTENER CONTRACTUAL

Scop Temei juridic Categorii de date cu caracter personal și surse
Negocierea termenilor relației cu organizația pe care o reprezentați și încheierea unui contract cu aceasta. Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor noastre legitime, care constă în buna desfășurare a relației contractuale cu organizația pe care o reprezentați și a activității noastre. ·           Date de identificare și de contact: numele, prenumele, adresa de e-mail, numărul de telefon, numele de utilizator, semnătura, organizația pe care o reprezentați, poziția/rolul în cadrul organizației.

·           Date demografice: vârsta dumneavoastră, sexul.

·           Alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct.

 

Unele dintre categoriile de date cu caracter personal de mai sus pot fi colectate din alte surse decât direct de la dumneavoastră: furnizorii noștri de servicii, alte companii din același grup, parteneri de afaceri și surse disponibile public, surse furnizate de instrumentele de căutare. Unele dintre categoriile de date cu caracter personal de mai sus pot fi, de asemenea, deduse/derivate de către noi din datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră/din alte surse.

Gestionarea aspectelor legate de relația contractuală cu organizația pe care o reprezentați, comunicarea cu dumneavoastră în legătură cu toate aspectele legate de bunurile/serviciile pe care organizația dumneavoastră este interesată să le achiziționeze/le-a achiziționat, furnizarea de informații privind prețurile, livrarea bunurilor/serviciilor achiziționate, emiterea de facturi.
Gestionarea contului (conturilor) online ale organizației pe care o reprezentați și primirea de notificări tehnice și alte mesaje administrative.
Respectarea obligațiilor noastre legale. Aceasta include obligații legale în domeniul fiscal, contabilității, arhivării și protecției datelor. Prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală la care suntem supuși.
Gestionarea și îmbunătățirea operațiunilor noastre de afaceri, crearea, gestionarea și întreținerea bazelor de date pentru managementul relațiilor cu clienții. Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor noastre legitime, care constă în buna desfășurare a relației contractuale cu dumneavoastră și a activității noastre.
Menținerea înregistrărilor privind activitățile comerciale, întocmirea bugetului, gestionarea, raportarea financiară și internă, precum și detectarea, prevenirea și reacția la fraude reale sau potențiale, activități ilegale sau încălcări ale proprietății intelectuale.
Evaluarea eficienței evenimentelor noastre, a campaniilor de marketing.
Efectuarea de studii/cercetări de piață.
Trimiterea de buletine informative și alte comunicări de marketing.

 

5.      DACĂ SUNTEȚI CANDIDAT LA OCUPAREA UNUI LOC DE MUNCĂ

Scop Temei juridic Categorii de date cu caracter personal și surse
Evaluarea candidaturii dumneavoastră, evaluarea potrivirii dumneavoastră cu postul, comunicarea cu dumneavoastră cu privire la procesul de recrutare și/sau la candidatura dumneavoastră, luarea deciziilor de angajare. Prelucrarea este necesară pentru a lua măsuri la cererea dvs. înainte de a încheia contractul și/sau pentru a îndeplini interesele noastre legitime care constă în buna desfășurare a recrutării.

 

·         Date de identificare și de contact: numele, prenumele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon, cetățenia, naționalitatea.

·         Date demografice: vârsta dumneavoastră, sexul, data nașterii, locul nașterii.

·         informații legate de angajare: istoricul angajării, datele de începere și de plecare, funcția/rolul, locul de muncă, date privind sancțiunile/măsurile disciplinare sau alte date colectate în contextul verificării conformității cu cerințele legale, informații privind CV-ul, note de interviu și evaluări, informații privind educația, calificările profesionale, competențele lingvistice și alte competențe relevante, verificări de antecedente, semnătură, informații privind conflictul de interese, date privind verificările de antecedente;

·         Alte date cu caracter personal pe care ni le furnizați direct.

 

Unele dintre categoriile de date cu caracter personal de mai sus pot fi colectate din alte surse decât direct de la dumneavoastră: agenții de recrutare și alți furnizori de servicii de resurse umane, referințe, site-uri web care oferă servicii de recrutare, rețele profesionale, reviste profesionale online, companii din același grup, surse furnizate de instrumente de căutare, alți parteneri contractuali. Unele dintre categoriile de date cu caracter personal de mai sus pot fi, de asemenea, deduse/derivate de către noi din datele cu caracter personal colectate de la dumneavoastră/din alte surse.

Verificarea candidaturii dvs. prin contactarea referenților, verificarea antecedentelor și a conflictelor, dacă este necesar.
Respectarea obligațiilor noastre legale. Aceasta include obligații legale în domeniul ocupării forței de muncă, al arhivării și al protecției datelor. Prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală la care suntem supuși.
Contactarea dumneavoastră în legătură cu alte oportunități de angajare. Ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră atunci când acesta este cerut de lege.

 

 

6.      DACĂ SUNTEȚI UTILIZATOR AL SITE-ULUI NOSTRU WEB

Scop Temei juridic Categorii de date cu caracter personal și surse
Asigurarea accesului la și utilizarea Site-ului nostru web. Prelucrarea este necesară pentru realizarea intereselor noastre legitime legate de marketing.

Ne bazăm pe consimțământul dumneavoastră atunci când acesta este cerut de lege.

 

 

 • Datele de profil și de utilizare colectate prin utilizarea modulelor cookie sau a unor tehnologii similare: preferințele dvs. în ceea ce privește modulurile cookie și tehnologiile similare, informații despre modul în care utilizați Site-ul nostru web, interesele și preferințele dvs., bunurile/serviciile pe care le-ați vizualizat sau căutat, timpii de răspuns al paginilor, erorile de descărcare, durata vizitelor și informațiile privind interacțiunea cu Site-ul web (derulare, clicuri și treceri de mouse), alte date tehnice colectate în timpul vizitelor dvs. pe Site-ul nostru web, adresa IP, datele de conectare, tipul și versiunea browserului, tipul de dispozitiv, fusul orar.

 

Detalii privind utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare sunt incluse în Politica de cookie-uri, disponibilă la următorul link: https://www.augsburg.ro/politica-cookie.

Înțelegerea modului în care utilizați Site-ul nostru web prin compilarea și analizarea statisticilor, monitorizarea traficului și îmbunătățirea conținutului Site-ului web (de exemplu, prin plasarea celor mai populare pagini acolo unde sunt cel mai ușor de găsit).
Publicitatea online prin afișarea de conținut generic și personalizat.

 

7.      PENTRU TOATE CATEGORIILE DE PERSOANE VIZATE

Scop Temei juridic Categorii de date cu caracter personal și surse
Primirea și gestionarea rapoartelor de denunțare a neregulilor. Acest scop poate implica mai multe operațiuni de prelucrare, cum ar fi: primirea, investigarea și soluționarea rapoartelor de denunțare, luarea de măsuri de protecție, de sprijin și de remediere în urma unui raport de denunțare. Prelucrarea este necesară pentru a respecta o obligație legală la care suntem supuși.

În cazul în care prelucrarea nu este necesară pentru a respecta o obligație legală, este posibil să avem totuși un interes legitim în prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal pentru dezvoltarea corespunzătoare a activității noastre.

 

Putem prelucra datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat direct sau pe care le-am colectat în timpul sau în contextul relației/interacțiunilor cu dvs., așa cum se menționează în secțiunile de mai sus. De asemenea, este posibil să prelucrăm:

 

·         Date legate de denunțare: data și ora unui raport de denunțare, canalul și forma de transmitere a unui raport de denunțare și datele aferente, faptele invocate în raport, dovezile rezultate din investigarea raportului, măsurile întreprinse, înregistrările conversațiilor, alte date cu caracter personal care vă sunt furnizate direct.

 

Putem colecta datele dumneavoastră cu caracter personal din următoarele surse: persoana care acționează în calitate de denunțător, facilitator, persoana în cauză, alte persoane menționate într-un raport de denunțare sau care au sau ar putea avea cunoștință de faptele raportate, autoritățile relevante, surse publice (de exemplu, dacă denunțătorul alege să facă o dezvăluire publică), terțe părți (partenerii noștri contractuali, companii din același grup).

Păstrarea înregistrărilor rapoartelor de denunțare a neregulilor și a acțiunilor întreprinse pentru a le soluționa.
Cooperarea cu autoritățile competente, de exemplu, în cazul în care un denunțător a transmis un raport prin canale de raportare externe.
Realizarea de fuziuni și achiziții sau orice alte modificări de structură sau tranzacții similare. Prelucrarea este necesară pentru a ne atinge interesul legitim de a efectua tranzacția într-un mod cât mai eficient posibil.

În cazul în care suntem obligați prin lege să prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, vom face acest lucru în conformitate cu legea respectivă.

Putem prelucra datele cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat direct sau pe care le-am colectat în timpul sau în contextul relației/interacțiunilor cu dvs., așa cum se menționează în secțiunile de mai sus.
Monitorizarea drepturilor și căilor de atac și gestionarea plângerilor sau a reclamațiilor. Prelucrarea este necesară pentru ne atinge interesele noastre legitime, care constă în buna desfășurare a activității noastre și protejarea drepturilor noastre.

 

Apărarea, exercitarea sau stabilirea drepturilor Companiei, inclusiv în instanță, dacă este cazul.

 

 

 

8.      FURNIZAREA DE DATE CU CARACTER PERSONAL

Furnizarea datelor dvs. cu caracter personal pentru prelucrarea care este necesară pentru a pune în aplicare contractul cu dvs. sau pentru a lua măsuri la cererea dvs. pentru a încheia un contract, sau pentru prelucrarea care este necesară pentru a respecta o obligație legală, este obligatorie. Dacă vă solicităm datele dvs. cu caracter personal în acest scenariu și refuzați să ni le furnizați, trebuie să știți că este posibil să nu putem încheia un contract cu dvs. sau să nu putem executa toate sau anumite părți ale contractului cu dvs. sau să nu ne respectăm obligațiile noastre legale, ceea ce vă poate afecta și pe dvs.

Dacă furnizați date cu caracter personal despre o altă persoană decât dumneavoastră, vă rugăm să vă asigurați că persoanele la care se referă datele cu caracter personal înțeleg modul în care vor fi utilizate datele lor personale și că și-au dat consimțământul pentru ca dumneavoastră să ni le dezvăluiți înainte de a ni le furniza, dacă un astfel de consimțământ este necesar.

9.      PERIOADA DE PĂSTRARE

Păstrăm datele dvs. cu caracter personal atât timp cât este necesar pentru scopurile pentru care sunt prelucrate și cât este permis de legislația aplicabilă.

Pentru a respecta o obligație legală, păstrăm datele dvs. cu caracter personal pentru perioada specificată de legea relevantă.

Pentru celelalte scopuri, perioada de păstrare va fi definită în mod specific pentru un anumit scop, așa cum este stabilit mai sus. În general, criteriile de determinare a perioadei de păstrare aplicabile pentru datele dvs. cu caracter personal pot include natura datelor cu caracter personal și riscurile potențiale de prelucrare ilegală a datelor dvs. cu caracter personal.

10. DIVULGAREA ȘI TRANSFERUL DATELOR DUMNEAVOASTRĂ CU CARACTER PERSONAL

Pentru a atinge scopurile descrise mai sus, putem divulga datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

 1. alte companii din același grup.
 2. autorități guvernamentale și de reglementare.
 3. furnizori de servicii de resurse umane, servicii de plată, servicii de asistență IT, servicii de stocare și găzduire
 4. contabili/furnizori de servicii fiscale și juridice.
 5. agenți, consultanți, contractanți și alte părți terțe care furnizează servicii.
 6. alți parteneri contractuali cărora le este necesară divulgarea datelor pentru furnizarea de servicii contractuale.
 7. orice altă persoană sau entitate căreia i-ați solicitat divulgarea datelor.

Unii dintre acești destinatari se află în țări din afara Spațiului Economic European (țări terțe), context în care datele dumneavoastră cu caracter personal pot fi transferate în țări terțe. Pentru a obține o listă completă a tuturor țărilor terțe către care pot fi transferate datele dvs. cu caracter personal (dacă este cazul) și o copie a garanțiilor de transfer pe care le avem în vigoare, precum și orice alte informații referitoare la astfel de transferuri, vă rugăm să ne contactați folosind detaliile prevăzute în această politică de confidențialitate.

 

11. DREPTURILE DUMNEAVOASTRĂ

Dreptul de acces Vă permite să obțineți confirmarea faptului că datele dumneavoastră cu caracter personal sunt prelucrate de noi și, în caz afirmativ, detaliile relevante ale acestor activități de prelucrare, precum și o copie a datelor dumneavoastră cu caracter personal.
Dreptul de rectificare Vă permite să ne solicitați să rectificăm datele cu caracter personal inexacte sau să completăm datele cu caracter personal incomplete pe care le prelucrăm în legătură cu dumneavoastră.
Dreptul de ștergere Vă permite să solicitați ștergerea datelor dumneavoastră cu caracter personal în anumite cazuri (de exemplu, atunci când datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate).

Notă importantă! Este posibil să nu putem da curs unor astfel de solicitări în toate cazurile, de exemplu, în cazul în care suntem obligați prin lege să păstrăm datele cu caracter personal pentru o anumită perioadă sau în cazul în care datele cu caracter personal sunt necesare pentru un interes legitim, cum ar fi apărarea în cadrul unei acțiuni în justiție.

Dreptul la restricționare Vă permite să ne solicitați să suspendăm temporar prelucrarea datelor dvs. în cazurile prevăzute de legislația aplicabilă, de exemplu, pentru perioada necesară pentru a corecta datele pe care le prelucrăm despre dvs., în măsura în care contestați exactitatea acestora.
Dreptul de opoziție Vă permite să vă opuneți prelucrării ulterioare a datelor dumneavoastră cu caracter personal în condițiile și limitele stabilite de lege. Aceasta se aplică în cazul în care prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal se bazează pe interesele noastre legitime sau pe interesul public.

Notă importantă! Legea ne obligă să ne conformăm unor astfel de solicitări numai în scopuri de marketing direct. În alte cazuri, vom pune în balanță interesele noastre și motivele pe care le oferiți pentru o astfel de cerere pentru a lua o decizie finală. Prin urmare, vă rugăm să explicați de ce vă opuneți prelucrării atunci când faceți o astfel de cerere.

Dreptul de portabilitate În cazul în care prelucrăm datele dumneavoastră cu caracter personal prin mijloace automatizate, pe baza consimțământului dumneavoastră sau pentru încheierea și/sau executarea contractului cu dumneavoastră, aveți dreptul la portabilitatea datelor. Astfel, aveți (i) dreptul de a primi datele dvs. cu caracter personal pe care ni le-ați furnizat direct într-un format structurat, utilizat în mod obișnuit și care poate fi citit automat și (ii) dreptul de a ne solicita să transmitem aceste date unui alt operator de date.
Dreptul de retragere a consimțământului Vă permite să vă retrageți consimțământul în orice moment, fără a afecta legalitatea prelucrării bazate pe consimțământ înainte de retragerea acestuia.

Vă puteți exercita drepturile și puteți afla mai multe informații despre prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal prin trimiterea unei cereri la următoarele detalii de contact DPO@augsburg.ro.

De asemenea, îl puteți contacta pe responsabilul cu protecția datelor (DPO- Data Protection Officer) pe care l-am desemnat, folosind următoarele detalii de contact: DPO@augsburg.ro

De asemenea, aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea competentă în materie de protecție a datelor.

 

 

12. MODIFICĂRI ALE POLITICII DE CONFIDENȚIALITATE

Compania își rezervă dreptul de a efectua modificări și actualizări ale acestui document pentru a se conforma oricăror modificări legislative și/sau pentru a reflecta modul în care activitatea noastră comercială prelucrează datele cu caracter personal.

 

13. UTILIZAREA COOKIE-URILOR ȘI A ALTOR TEHNOLOGII SIMILARE

Acest site web utilizează cookie-uri și tehnologii similare. Detalii privind utilizarea cookie-urilor și a tehnologiilor similare sunt incluse în Politica de cookie-uri, disponibilă la următorul link: https://www.augsburg.ro/politica-cookie .