romana
english

Certificari si documente utile

Ordonanta Nr. 31 / 27 august 2013 - Incepand cu 01.01.2014 a fost pusa in aplicare Ordonanta Nr 31 / 27.08.2013, pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, emisa de Guvernul Romaniei vezi document


REGULAMENTUL (UE) NR. 461/2010 AL COMISIEI din 27 mai 2010 privind aplicarea articolului 101 alineatul (3) din Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene categoriilor de acorduri verticale și practici concertate în sectorul autovehiculelor vezi document


LEGEA nr. 288 / 2009 pentru modificarea si completarea OG nr. 80 / 2000 privind omologarea si certificarea produselor si materialelor de exploatare utilizate de autovehiculele rutiere precum si conditiile de introducere pe piata a acestora. vezi document


Legea nr. 449/2003, republicata 2008, privind vanzarea produselor si garantiile asociate acestora vezi document


Ordonanta OG 80 / 2000 privind certificarea si/sau omologarea echipamentelor, pieselor de schimb si materialelor de exploatare utilizate la vehicule rutiere vezi document


Ordonanta nr. 21 / 1992 privind protectia consumatorilor vezi document


Augsburg International, ca importator de ulei, a optat pentru realizarea obiectivelor de colectare in vederea valorificarii uleiurilor uzate, prevazute de Legea 167/2010 privind aprobarea Ordonantei de urgenta Guvernului nr.15/2010 pentru modificarea art.13 alin.(2) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin transferarea responsabilitatii catre un operator economic autorizat, conform Lg.167/2010 si a Art.9 din HG 235/2007, pentru colectarea in vederea valorificarii viabila din punct de vedere economic si eficienta din punct de vedere a protectiei mediului a uleiurilor uzate. vezi document